.: کارگاههای آموزشی

کارگاه آشنايی با مدل های کسب و کار (شرکت در اين کارگاه جهت مجريان طرح مذکور الزامی می باشد)

1396/09/08
جناب آقای دکتر ايمان جوکار
ظرفیت 25 نفر

جهت اطلاعات بيشتر به لينک اصلی مراجعه فرماييد.لينك اصلي

کارگاه 2 روزه داوری همتا (Peer Review) در مقالات علوم پزشکی

1396/09/20
جناب آقای دکتر فرخ حبيب زاده
ظرفیت 25 نفر

جهت اطلاعات بيشتر به لينک اصلی مراجعه فرماييد.لينك اصلي

کارگاه آشنايی با مالکيت فکری و ثبت پتنت

1396/09/22
جناب آقای دکتر اسماعيل ميرزايی
ظرفیت 25 نفر

جهت اطلاعات بيشتر به لينک اصلی مراجعه فرماييد.لينك اصلي

کارگاه آموزش نامه نگاری حرفه ای به زبان انگليسی و چگونگی آماده کردن CV

1396/09/27
جناب آقای حسين ارگاسی
ظرفیت 25 نفر

جهت اطلاعات بيشتر به لينک اصلی مراجعه فرماييد.لينك اصلي
صفحه اولصفحه قبل12 صفحه بعدصفحه آخر