.: کارگاههای آموزشی

کارگاه نرم افزار Word مقدماتی

1396/07/11
جناب آقای مهندس محمدامين محمدی
ظرفیت 25 نفر

جهت اطلاعات بيشتر به لينک اصلی مراجعه فرماييد.لينك اصلي

کارگاه نرم افزار Word پيشرفته

1396/07/18
جناب آقای مهندس محمدامين محمدی
ظرفیت 25 نفر

جهت اطلاعات بيشتر به لينک اصلی مراجعه فرماييد.لينك اصلي

کارگاه اخلاق در انتشار آثار پژوهشی

1396/07/19
جناب آقای دکتر فرخ حبيب زاده
ظرفیت 25 نفر

جهت اطلاعات بيشتر به لينک اصلی مراجعه فرماييد.لينك اصلي

کارگاه نرم افزار Excel کاربردی

1396/07/24
جناب آقای مهندس محمدامين محمدی
ظرفیت 25 نفر

جهت اطلاعات بيشتر به لينک اصلی مراجعه فرماييد.لينك اصلي
صفحه اولصفحه قبل12 صفحه بعدصفحه آخر