.: کارگاههای آموزشی

کارگاه آشنايی با قوانين شرکت های دانش بنيان

1397/04/12
دکتر هاشم منتصری
ظرفیت 12 نفر

جهت اطلاعات بيشتر به ليک اصلی مراجعه فرماييد.

لينك اصلي

کارگاه 2 روزه آشنايی با نرم افزار گراف پد (Prism)

1397/04/19
خانم سمانه نعمت اللهی
ظرفیت 12 نفر

جهت اطلاعات بيشتر به لينک اصلی مراجعه فرماييد.

لينك اصلي

کارگاه 2 روزه عملی اصول کار، کالبدگشايی و نمونه برداری در حيوانات آزمايشگاهی

1397/04/26
دکتر امين درخشان فر، دکتر سيده سارا هاشمی، دکتر محجوب واحدی و دکتر علی پوست فروش فرد
ظرفیت 10 نفر

جهت اطلاعات بيشتر به لينک اصلی مراجعه فرماييد.

لينك اصلي

کارگاه آموزش نرم افزارهای مديريت منابع Endnote X7

1397/04/30
دکتر نصراله عرفانی
ظرفیت 10 نفر

جهت اطلاعات بيشتر به لينک اصلی مراجعه فرماييد.

لينك اصلي
صفحه اولصفحه قبل12 صفحه بعدصفحه آخر