.: کارگاههای آموزشی

کارگاه اصول شبيه سازی کامپيوتری به روش مونت کارلو و کاربرد صحيح آن در تحقيقات

1396/12/08
جناب آقای دکتر محمدامين مصلح شيرازی، سرکار خانم دکتر بنفشه زينلی رفسنجانی و مهندس ابوالفضل کنعانی
ظرفیت 25 نفر

جهت اطلاعات بيشتر به لينک اصلی مراجعه فرماييد.لينك اصلي

کارگاه 2 روزه عملی اصول کار، کالبدگشايی و نمونه برداری در حيوانات آزمايشگاهی (ظرفيت تکميل است)

1396/12/05
جناب آقای دکتر امين درخشان فر، سرکار خانم دکتر سارا هاشمی، سرکار خانم دکتر محجوب واحدی و جناب آقای دکتر علی پوست فروش فرد
ظرفیت 13 نفر

جهت اطلاعات بيشتر به لينک اصلی مراجعه فرماييد.لينك اصلي

کارگاه اصول داوری و نقد تخصصی مقالات (Peer Review & Critical Appraisal) (ظرفيت تکميل است)

1396/12/10
جناب آقای دکتر محمدامين مصلح شيرازی
ظرفیت 25 نفر

جهت اطلاعات بيشتر به لينک اصلی مراجعه فرماييد.لينك اصلي
صفحه اولصفحه قبل1  صفحه بعدصفحه آخر